BilBorangMuat Turun
1 Borang A - Penyata Pemaju/Pemilik Harta Tanah : Butir-Butir Dan Jenis-Jenis Permohonan Untuk Pembangunan Muat Turun
2 Borang B - Penyata Pemaju/Pemilik Harta Tanah : Maklumat Mengenai Penjualan Harta Tanah Muat Turun
3 Borang C - Penyata Ejen Harta Tanah Muat Turun
4 Borang D - Penyata Pengurusan Harta Tanah Muat Turun
5 Borang E - Penyata Pemilik/Pengusaha Hotel Muat Turun
6 Borang F - Penyata Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia : Kelulusan Projek Muat Turun
7 Borang G - Penyata Perbadanan Kemajuan Negeri : Butir-Butir Projek Pembangunan Muat Turun
8 Borang H - Penyata Perbadanan Kemajuan Negeri : Maklumat Mengenai Penjualan Harta Tanah Muat Turun
9 Borang I - Penyata Bank Negara Muat Turun
10 Borang J - Penyata Pihak Berkuasa Tempatan : Kelulusan Perancangan Muat Turun
11 Borang K - Penyata Pihak Berkuasa Tempatan : Kelulusan Pelan Bangunan Baru Muat Turun
12 Borang L - Penyata Pihak Berkuasa Tempatan : Kelulusan Memulakan Kerja Muat Turun
13 Borang M - Penyata Pihak Berkuasa Tempatan : Pengeluaran Sijil Layak Menduduki Muat Turun
14 Borang N - Penyata Pejabat Tanah : Kelulusan Untuk Menukar Kegunaan Tanah Muat Turun
15 Borang O - Penyata Pejabat Tanah : Kelulusan Untuk Penukaran Syarat Nyata Muat Turun
16 Borang P - Penyata Pejabat Tanah : Kelulusan Untuk Pecah Sempadan Tanah Muat Turun
17 Borang Q - Penyata Pejabat Tanah : Kelulusan Untuk Serah Balik Tanah Dan Beri Milik Semula Tanah Muat Turun
18 Borang R - Penyata Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Muat Turun
19 Borang S - Maklumat Yang Dikehendaki Oleh Ketua Pengarah Mengenai Penjualan Harta Tanah Muat Turun