Penerbitan Tarikh Jangkaan Keluaran
S1 S2 S3 S4
Laporan Pasaran Harta 2022 15/03/2023
Jadual Data Transaksi Harta Tanah - Q1 2023 15/05/2023
Laporan Pasaran Harta Separuh Pertama/Wilayah 2023 14/09/2023
Jadual Data Transaksi Harta Tanah - Q3 2023 15/11/2023
Transaksi Tanah Ladang 29/12/2023
Transaksi RM10 Juta 29/12/2023
* Nota : Sebarang perubahan tarikh penerbitan/aktiviti akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.