Carian
Pegawai Dihubungi

Sila hubungi pegawai berikut untuk sebarang pertanyaan dan permintaan data:

Bahagian Pasaran Harta Tanah
Ruzita binti Abdullah
ruzita @ jpph.gov.my
03-8886 9113
Bahagian Indeks Harta Tanah
Amy Anak Pirah
amy @ jpph.gov.my
03-8886 9107
Bahagian Inventori Harta Tanah
Sr Kamarul Hisyam bin Sebri
kamarulhisyam @ jpph.gov.my
03-8886 9213
PRISM
Shahrul bin Abd Zoher
shahrul_az @ jpph.gov.my
03-8886 9126
Bil Nama Dokumen Tahun Sukuan
1 Jadual Stok Harta Perdagangan
2023 S2
2 Jadual Stok Harta Riadah
2023 S2
3 Laporan Stok Harta Tanah H1 2023
2023 H1
4 Jadual Stok Harta Industri S4 2023
2023 S4
5 Jadual Stok Harta Kediaman S4 2023
2023 S4
6 Jadual Stok Harta Perdagangan S4 2023
2023 S4
7 Jadual Stok Harta Riadah S4 2023
2023 S4
8 Laporan Stok Harta Tanah S4 2023
2023 S4
9 Jadual Stok Harta Industri
2023 S3
10 Jadual Stok Harta Kediaman
2023 S3
11 Jadual Stok Harta Perdagangan
2023 S3
12 Jadual Stok Harta Riadah
2023 S3
13 Jadual Stok Harta Industri
2023 S1
14 Jadual Stok Harta Kediaman
2023 S1
15 Jadual Stok Harta Perdagangan
2023 S1
16 Jadual Stok Harta Riadah
2023 S1
17 Jadual Stok Harta Industri
2023 S2
18 Jadual Stok Harta Kediaman
2023 S2
* Untuk dokumen terdahulu, sila buat carian.