• Sumbangan dan penyebaran maklumat yang dilarang dan bahan-bahan negatif yang bertentangan dengan dasar-dasar negara adalah dilarang.
  • Menyebar maklumat berbau politik, hasutan atau perkauman atau apa-apa yang menjejaskan reputasi jabatan dan perkhidmatan awam adalah dilarang.
  • Pengunjung yang ingin menggunakan kemudahan seperti forum dikehendaki mendaftar sebagai langkah keselamatan bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini timbul.
  • Pengunjung hendaklah memastikan fail yang dihantar melalui kepilan (attachment) bebas dari virus.
  • Pengunjung adalah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas maklumat yang dikunci masuk.
  • Semua maklumat yang hendak dimuatkan ke dalam laman web Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia mestilah mendapat kelulusan Ketua Bahagian/Jabatan.
  • Laman web agensi atau syarikat yang memerlukan pautan ke laman web Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia atau sebaliknya mestilah mendapat kebenaran Ketua Jabatan.
  • Pencerobohan atau percubaan untuk menggodam laman web Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta Malaysia adalah dilarang.