NAPIC ada menerbitkan Laporan Pasaran Harta Separuh Pertama dan tahunan, Laporan Stok Harta Tanah, Laporan Status Harta Tanah, Indeks Harga Rumah Malaysia, Pindah Milik Harta RM 1 Juta dan lain-lain penerbitan lagi. Laporan-laporan ini boleh digunakan untuk dijadikan panduan, analisis dan pemerhatian ke atas sektor harta tanah di Malaysia.

Ya, JPPH menjual data pindah milik harta tanah tetapi perkhidmatan ini hanya diberikan kepada penilai, pentaksir dan ejen harta tanah yang berdaftar dengan Lembaga Penilai, Pentaksir dan Ejen Harta Tanah.

Ya, mereka perlu berbuat demikian. Contohnya, sekiranya kelulusan asal adalah untuk rumah teres, tetapi kelulusan yang dipinda untuk rumah kedai. Pemaju hendaklah memaklumkan pindaan tersebut kepada NAPIC.

Definisi memulakan kerja di bawah Borang L berkaitan dengan memulakan kerja bangunan dan bukan kerja penyediaan tapak.

Berdasarkan kepada tarikh yang dinyatakan di dalam borang-borang iaitu:

Borang A/G 14 hari dari tarikh pemohonan untuk pembangunan.
Borang B/H Pada atau sebelum 14hb Januari, 14hb April, 14hb Julai dan 14hb Oktober.
Borang C 14 hari selepas tarikh Perjanjian Jual Beli.
Borang D,J,K,L,M,N,O,P,Q and R Pada atau sebelum 14hb Januari, 14hb April, 14hb Julai dan 14hb Oktober setiap tahun.

Borang tersebut dikemukakan ke NAPIC cawangan atau ke cawangan Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta di seluruh negeri.

Melalui dengan tangan, pos, faks, disket atau secara elektronik.

Borang-borang boleh didapati di NAPIC Ibu Pejabat atau NAPIC cawangan atau di cawangan Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta di seluruh negara. Borang juga boleh dimuat turun melalui laman web Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (www.jpph.gov.my/).

Maklumat boleh didapati secara berikut;

1 Senarai laporan bercetak iaitu Laporan Pasaran Harta (setengah tahunan/ tahunan) dan Indeks Harga Rumah Malaysia di jual di kaunter Ibu Pejabat Penilaian Harta dan di cawangan JPPH di seluruh negara.
2 Senarai laporan boleh dimuat turun dilaman web rasmi JPPH secara percuma. Senarai laporan adalah seperti berikut
 1. Laporan Pasaran Harta Separuh Pertama
 2. Laporan Pasaran Harta Separuh Tahun Pertama
 3. Laporan Status Pasaran Harta Tanah
 4. Laporan Stok Harta Tanah
  • i. Laporan Stok Harta Tanah (Gambaran Keseluruhan)
  • ii. Jadual Stok Harta Kediaman
  • iii. Jadual Stok Harta Pedagangan
  • iv. Jadual Stok Harta Perindustrian
  • v. Jadual Stok Harta Riadah
 5. Pindahmilik Harta RM 1 Juta
 6. Jual Beli Tanah Ladang
 7. Penawaran Pra-Perancangan

Hanya satu laporan yang dijual kepada orang awam iaitu;

1 Laporan Pasaran Harta (RM 100)

Buat masa sekarang, pihak jabatan belum lagi menyediakan sistem maklumat geografi dalam penjualan maklumat.

Tidak, tiada borang khas untuk Jurulelong buat masa ini.

NAPIC boleh membekalkan pembekal maklumat dengan maklumat yang tepat dan terkini.

NAPIC tidak boleh menyelesaikan masalah harta tanah tidak terjual. Walau bagaimanapun, kami berharap dengan menyediakan maklumat penawaran dan permintaan harta tanah, pihak pemaju harta tanah boleh membuat keputusan yang sempurna, oleh itu masalah harta tanah tidak terjual dapat dikurangkan.

Mana-mana orang yang enggan mengemukakan maklumat yang dikehendaki dalam tempoh yang ditetapkan atau bersengaja memberi apa-apa maklumat palsu adalah melakukan suatu kesalahan di bawah subseksyen 6(3) akta Penilai, Pentaksir, dan Ejen Harta Tanah 1981 dan apabila disabitkan boleh dikenakan denda tidak lebih dari Sepuluh Ribu Ringgit atau Penjara selama tempoh tidak lebih daripada tiga bulan atau kedua-duanya.