Bil Nama Dokumen Tarikh Dikemaskini
1 Jadual Stok Harta Industri Q1 2024
2024
2 Jadual Unit Kediaman Baru Dilancarkan Dan Prestasi Jualan S1 2024
2024
3 Jadual Stok Harta Riadah S1 2024
2024
4 Jadual Stok Harta Perdagangan Q1 2024
2024
5 Jadual Stok Harta Kediaman S1 2024
2024
6 Jadual Status Pasaran Harta Tanah S1 2024
2024
7 Jadual Penghunian dan Ketersediaan Ruang Bangunan Perdagangan S1 2024
2024
8 Jadual Penerbitan IHRM S1 2024P
2024
9 Snapshot Q1 2024
2024
10 Snapshot S1 2024
2024
11 Jadual Harga Kediaman Sukuan S1 2024
2024
12 Jadual Transaksi Harta Tanah WP. Kuala Lumpur Q1 2024
2024
13 Jadual Transaksi Harta Tanah Sarawak Q1 2024
2024
14 Jadual Transaksi Harta Tanah Sabah Q1 2024
2024
15 Jadual Transaksi Harta Tanah Perlis Q1 2024
2024
16 Jadual Transaksi Harta Tanah Kelantan Q1 2024
2024
17 Jadual Transaksi Harta Tanah Terengganu Q1 2024
2024
18 Jadual Transaksi Harta Tanah Pahang Q1 2024
2024
19 Jadual Transaksi Harta Tanah Kedah Q1 2024
2024
20 Jadual Transaksi Harta Tanah Malaysia Q1 2024
2024
21 Jadual Transaksi Harta Tanah Melaka Q1 2024
2024
22 Jadual Transaksi Harta Tanah Negeri Sembilan Q1 2024
2024
23 Jadual Transaksi Harta Tanah Perak Q1 2024
2024
24 Jadual Transaksi Harta Tanah Pulau Pinang Q1 2024
2024
25 Jadual Transaksi Harta Tanah Johor Q1 2024
2024
26 Jadual Transaksi Harta Tanah Selangor Q1 2024
2024
27 Jadual Transaksi Harta Tanah WP. Labuan Q1 2024
2024
28 Jadual Transaksi Harta Tanah W.P Putrajaya Q1 2024
2024
29 Kajian Harga Harta Tanah Lelong Bagi Pangsapuri Khidmat di Daerah Johor Bahru, Johor

2024
30 Jadual SC-RI 2023P
2024