BilVideoPautan
1 Montaj LPH 2022 & Portal Baru Lihat Video
2 Panduan Muat Turun Data daripada Visualisasi Data NAPIC Lihat Video
3 Pengenalan Paparan Portal Baharu NAPIC Lihat Video
4 Siaran Data NAPIC Suku Pertama Tahun 2023 & Go Live Portal Baharu NAPIC Lihat Video