Bil Nama Dokumen Dokumen
1 Statistik Kediaman Mula Dibina Secara Bulanan (Julai 2022 - Jun 2023) Muat Turun
2 Statistik Transaksi Harta Tanah Secara Bulanan (Julai 2022 - Jun 2023) Muat Turun
3 Jumlah Ruang dan Penghunian Pejabat Binaan Khas Sediada di WP Kuala Lumpur & Malaysia (1992 - 2022) Muat Turun
4 Bilangan dan Transaksi Harta Tanah mengikut Perubahan Tahunan & Sukuan (1990 - 2022) Muat Turun
5 Bilangan dan Transaksi Harta Tanah mengikut Subsektor (2001 - 2022) Muat Turun