Carian
Pegawai Dihubungi

Sila hubungi pegawai berikut untuk sebarang pertanyaan dan permintaan data:

Bahagian Pasaran Harta Tanah
Ruzita binti Abdullah
ruzita @ jpph.gov.my
03-8886 9113
Bahagian Indeks Harta Tanah
Amy Anak Pirah
amy @ jpph.gov.my
03-8886 9107
Bahagian Inventori Harta Tanah
Sr Kamarul Hisyam bin Sebri
kamarulhisyam @ jpph.gov.my
03-8886 9213
PRISM
Shahrul bin Abd Zoher
shahrul_az @ jpph.gov.my
03-8886 9126
Bil Nama Dokumen Tahun
1 Jadual Stok Industri
2023
2 Jadual Stok Kediaman
2023
3 Jadual Stok Kompleks Perniagaan
2023
4 Jadual Stok Pejabat Binaan Khas H1 2023
2023
5 Jadual Stok Kedai H1 2023
2023
6 Central Region Report H1 2023
2023
7 East Coast Region Report H1 2023
2023
8 East Malaysia Region Report H1 2023
2023
9 Northern Region Report H1 2023
2023
10 Southern Region Report H1 2023
2023
11 Laporan Pasaran Harta Wilayah Pantai Timur S4 2023
2023
12 Laporan Pasaran Harta Malaysia Timur S4 2023
2023
13 Laporan Pasaran Harta Wilayah Utara S4 2023
2023
14 Laporan Pasaran Harta H1 2023
2023
15 Jadual Pelancaran Baharu H1 2023
2023
16 Jadual Harga dan Sewa WPKL H1 2023
2023
17 Jadual Transaksi WPKL H1 2023
2023
18 Jadual Harga dan Sewa WPKL S4 2023
2023
19 Jadual Harga dan Sewa W.P Labuan H1 2023
2023
20 Jadual Transaksi W.P Labuan H1 2023
2023
* Untuk dokumen terdahulu, sila buat carian.