Carian
Pegawai Dihubungi

Sila hubungi pegawai berikut untuk sebarang pertanyaan dan permintaan data:

Bahagian Pasaran Harta Tanah
Ruzita binti Abdullah
ruzita @ jpph.gov.my
03-8886 9113
Bahagian Indeks Harta Tanah
Amy Anak Pirah
amy @ jpph.gov.my
03-8886 9107
Bahagian Inventori Harta Tanah
Sr Kamarul Hisyam bin Sebri
kamarulhisyam @ jpph.gov.my
03-8886 9213
PRISM
Shahrul bin Abd Zoher
shahrul_az @ jpph.gov.my
03-8886 9126
Bil Nama Dokumen Tahun Sukuan
1 Jadual Stok Harta Perdagangan
2023 S2
2 Jadual Stok Harta Riadah
2023 S2
3 Laporan Stok Harta Tanah H1 2023
2023 H1
4 Jadual Stok Harta Industri
2023 S1
5 Jadual Stok Harta Kediaman
2023 S1
6 Jadual Stok Harta Perdagangan
2023 S1
7 Jadual Stok Harta Riadah
2023 S1
8 Jadual Stok Harta Industri
2023 S2
9 Jadual Stok Harta Kediaman
2023 S2
* Untuk dokumen terdahulu, sila buat carian.